A munkahelyi és iskolai környezet sajátosságokkal bír, olyan érzékeny hozzáállást kívánnak minden résztvevőtől, melyek többnyire egységesek. Amikor emberek csoportjai találkoznak egy közös térben, a sokszínűség és eltérő nézőpontok összecsapása szinte elkerülhetetlen, ebben a kavalkádban pedig gyakran előtérbe kerülnek olyan témák is, melyek potenciálisan kellemetlen, vagy kényelmetlen helyzetek forrásai lehetnek. A tabu témák nem csupán puszta szóbeli tabuk, leginkább feszültséget szülhetnek, körültekintő, megfontolt kommunikációt igényelnek, hogy a közösségi harmónia megmaradjon.

Az emberek egy adott közösségen belül gyakran osztanak meg egymással személyes információkat, élményeket, vagy véleményeket, melyek kifejezetten fontosak és értékesek lehetnek számukra. Azonban vannak bizonyos témák, amelyek megemlítése képes az egész közösségi dinamikát megzavarni, és komoly konfliktusokat szülhet. Az egyik ilyen például a politika, ami számos esetben éles megosztottságot és ellentétet okoz, akár még egy baráti társaságon belül is. A politikai nézetek sokszor mélyen gyökereznek az egyének identitásában és értékrendjében, így egy heves vita könnyen sértheti az érzéseit vagy alááshatja az egymás iránti tiszteletet.

Egy másik, gyakran kerülendő téma a vallás és az azt körülvevő nézetek. A vallási hit és értékek mélyen személyesek és sokszor sérülékenyek, így bármely, e témához kapcsolódó beszélgetés komoly konfliktusok forrása lehet és ez képes az emberi kapcsolatok és a közösségi élet megmérgezésére. A vallási meggyőződésekhez való tiszteletteljes viszony fontos, és ezt mind munkahelyi, mind iskolai környezetben helyén kell kezelni.

Mi lehet még olyan téma, amit érdemes kerülni?

A harmadik terület, mely szintén igen érzékeny, a személyes és fizikai megjelenés témája. A testkép és az ahhoz fűződő érzések szorosan kapcsolódnak az egyén önértékeléséhez. Kritikák, vagy akár csak megjegyzések ebben a témakörben gyorsan sebet ejthetnek, és elrontják a munkahelyi vagy iskolai légkört. A pozitív és támogató környezet kialakításában elengedhetetlen, hogy a kritikák és a visszajelzések mindig építő jellegűek és támogatóak legyenek, különösen, amikor a külső megjelenésről vagy személyes vonásokról van szó.

Az említetteken kívül az anyagi helyzet és gazdasági státusz is olyan terület, amelyekről érdemes óvatosan, és csak szükség esetén eszmecserét folytatni. Az anyagi helyzet vagy a társadalmi-gazdasági státusz megvitatása a közösség tagjai között gyakran szorongást és kényelmetlenséget válthat ki, és akaratlanul is előtérbe helyezhet bizonyos sztereotípiákat és előítéleteket.

A munkahelyi és iskolai környezetben bontakozó kommunikációnak alapvetően támogatónak és ösztönzőnek kell lennie, hogy a közösség tagjait összekösse, a hangulatot ráadásul vicces munkahelyi képek segítségével is nagyban fel lehet dobni, ez például a feszültséget is oldhatja kínosabb szituációkban.